1. Deze huisregels gelden voor alle bezoekers van evenementen van en namens F-Entertainment georganiseerde evenementen op andere locaties.

2. Bezoekers dienen te allen tijde aanwijzingen van het personeel van de F-Entertainment en locatie medewerkers op te volgen en zich op de hoogte te stellen van additionele publieksmededelingen in en om het gebouw.

3. Voor programma’s waarbij een minimumleeftijd geldt, is legitimatie verplicht. Zonder geldig legitimatiebewijs wordt geen toegang verleend.

4. Bezoekers zijn verplicht zich te houden aan de huisregels die worden gesteld door F-Entertainment of de Organisatie en Locatie medewerkers van een evenement georganiseerd door F-Entertainment.

6. F-Entertainment accepteert geen ongewenste intimiteiten, hinderlijk gedrag, agressie, racisme of discriminatie Tijdens Georganiseerde evenementen.

7. Crowdsurfen en/of stagediven is niet toegestaan.

8. Bezoekers kunnen gefouilleerd worden en dienen hieraan hun medewerking te verlenen. Niet toegestane voorwerpen kunnen door de security in beslag worden genomen.

9. Het is niet toegestaan om Gebruik te maken van onderstaande Drugs Tijdens een Evenement van F-entertainment:

a. Harddrugs in bezit te hebben dan wel te gebruiken,

b. Te handelen in soft- en harddrugs en andere goederen zoals tickets,

c. Wapens, gevaarlijke/scherpe voorwerpen, of andere voorwerpen of stoffen waarvan mogelijk hinder kan worden ondervonden,

in bezit te hebben,

d. Stiften of stickers in bezit te hebben,

e. Diefstal, vernielingen of vandalisme te plegen,

g. Zonder toestemming professionele opnameapparatuur voor beeld of geluid te gebruiken,

h. Zonder toestemming flyers of ander promotiemateriaal te verspreiden in en om het gebouw,

i. Glazen of flessen, met of zonder drank, mee naar buiten te nemen,

j. Eigen consumpties mee te nemen,

k. Medicijnen mee te nemen zonder doktersvoorschrift,

l. Dieren mee te nemen.

10. Gebruik van lockers en garderobe geschiedt op eigen risico van de gebruiker. De aansprakelijkheid van de F-entertainment is te allen tijde beperkt tot

€ 50,- per in bewaring gegeven item (inclusief de inhoud daarvan).

11. Bij verlies van ontvangstbewijs of lockersleutel zal de Organisatie zich, na sluitingstijd of het einde van het evenement inspannen om het betreffende item terug te vinden. Indien geen ontvangstbewijs of sleutel kan worden getoond, is de F-Entertainment op geen enkele wijze aansprakelijk voor de gevolgen daarvan. F-Entertainment / Organisatie is gemachtigd evt. vervangingskosten te verhalen op de bezoeker.

12. Evenementen locatie kunnen voorzien zijn van camerabewaking. Bezoekers accepteren dat ze op beeld kunnen worden vastgelegd.

Tijdens Evenementen Kunnen Foto’s genomen worden door F-Entertainment of partners van evenement van F-Entertainment.

Deze foto’s mogen gebruikt worden voor promo’s namens namens F-Entertainment

13. Bij overtreding van onze huisregels wordt bezoekers de toegang voor een bepaalde periode ontzegd middels een lokaalverbod. Bezoekers hebben geen recht op restitutie van entreegelden. Bij constatering van ernstige overtredingen worden bezoekers overgedragen aan de politie en wordt aangifte gedaan.

Minimumleeftijd

Bij evenementen georganiseerd door F-Entertainment geldt minimumleeftijd, tenzij anders is aangegeven + Bij Beschreven instructies.

Bij clubnachten geldt een minimumleeftijd van 16 of 18 jaar. Als in de agenda geen leeftijd staat aangegeven is de avond 16+.