Privacy Statement en Algemene Voorwaarden

 

Privacy Statement F-Entertainment.

In dit Privacy Statement wordt omschreven hoe F-entertainment omgaat met

de persoonlijke informatie van de bezoekers van haar website: www.fentertainment.nl

en kopers van toegangsbewijzen van de (mede) door F-Entertainment

georganiseerde concerten en andere evenementen.

F-Entertainment met e-mailadres info@fentertainment.nl hierna te noemen

Verwerkingsverantwoordelijke, verklaart het volgende:

Verwerkingsverantwoordelijke houdt zich aan de eisen die de Algemene

Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt en gaat vertrouwelijk met haar

klantgegevens om. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers van onze

websites worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en

beveiligd.

Doeleinden van het gebruik van jouw persoonsgegevens

Je kunt op de websites van Verwerkingsverantwoordelijke, via e-mail of telefoon

om de volgende redenen persoonsgegevens achterlaten:

  • Je meldt je aan voor onze nieuwsbrief
  • Je bestelt een product of dienst bij ons (via Go-tickets)

Wij of Go-tickets gebruiken deze gegevens voor:

  • Het afhandelen van je betaling door Go-tickets
  • Het afhandelen van je bestelling door Go-tickets
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze

dienstverlening uit te kunnen voeren

  • Je te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten

Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de door jou verstrekte gegevens niet voor

andere doeleinden dan waarvoor je deze gegevens zelf hebt ingevoerd. Als je je

opgeeft voor de nieuwsbrief komen je gegevens in onze relatiedatabase, wat

betekent dat je ook andere post van ons kunt ontvangen dan alleen

nieuwsberichten, bijvoorbeeld een uitnodiging voor een evenement dat wij

organiseren.

Aard van de persoonsgegevens

De gegevens die wij over je bewaren zijn contactgegevens: naam, (e-mail)adres,

telefoonnummer. Wij verzamelen nadrukkelijk geen gevoelige gegevens zoals

gegevens over je gezondheid, strafrechtelijk verleden of je geboorteland.

Geautomatiseerde besluitvorming

Verwerkingsverantwoordelijke neemt niet op basis van geautomatiseerde

verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben

voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door

computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een

medewerker van Verwerkingsverantwoordelijke) tussen zit.

Verstrekking persoonsgegevens aan derden

Verwerkingsverantwoordelijke deelt je persoonsgegevens met verschillende

derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te

voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw

gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst

om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je

gegevens. Verwerkingsverantwoordelijke blijft verantwoordelijk voor deze

verwerkingen. Daarnaast verstrekt Verwerkingsverantwoordelijke je

persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke

toestemming.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Verwerkingsverantwoordelijke bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt

nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij

hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van

persoonsgegevens:

Contactpersonen: 7 jaar na laatste contact

Financiële klantgegevens: 7 jaar na laatste levering, nodig voor wettelijke

bewaartermijn van fiscale data.

Inzage en wijzigen

Je mag altijd bij Verwerkingsverantwoordelijke om inzage vragen in de gegevens

die van jou zijn opgeslagen. Je kunt deze gegevens ook laten aanpassen of

verwijderen. Stuur daarvoor een e-mail naar bovengenoemd e-mailadres.

Cookies

Onze website maakt in beperkte mate gebruik van JavaScripts en cookies. Cookies

zijn kleine tekstbestandjes met informatie over bijvoorbeeld je surfgedrag. Door

het gebruik van cookies kunnen wij meten hoe onze site wordt gebruikt en hoe

deze nog verder kan worden verbeterd. Wij maken hiervoor gebruik van Google

Analytics. Daarnaast gebruiken wij cookies die noodzakelijk zijn voor het goed

functioneren van onze website. Google Analytics legt het IP adres en de locatie

vast en ook op de website van Go-tickets staat een zogenaamde container

pixel.

Toestemming

Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt op haar websites alleen cookies als je

daar toestemming voor hebt gegeven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om je

browser zodanig in te stellen dat je helemaal geen cookies meer ontvangt.

Links naar andere websites

Onze internetpagina’s bevatten op bepaalde plekken links naar andere websites.

Verwerkingsverantwoordelijke is niet verantwoordelijk voor het privacy- en

cookiebeleid dat geldt voor de websites van derden. F-Entertainment maakt gebruik van

Go Tickets die zelfstandig de kaartverkoop afhandelt.

een kopie ID bewaard en verstrekt aan de portiers. Deze gegevens worden 5 jaar

bewaard.

Klachten

Heb je een klacht over de wijze waarop wij met je gegevens zijn omgegaan? Dan

verzoeken we je om daarover in eerste instantie met ons in gesprek te gaan.

 

PRIVACYVERKLARING

 

F-Entertainment verzamelt en beheert de gegevens van relaties, leveranciers, klanten en belangstellenden.

Noodzakelijke gegevens van transacties worden voor het afhandelen van transacties gebruikt, voor het verzenden van e-mail nieuwsbrieven en voor het opstellen van rapportages.

Hier ingevulde adresgegevens worden – tot wederopzegging – gebruikt voor het verzenden van e-mail nieuwsbrieven. Deze worden níet aan derden ter beschikking gesteld. Tenzij derden partners of belanghebbende zijn.

Door het versturen van een e-mail aan F-Entertainment met verzoek voor opzegging van samenwerking en verwijderen van gegevens, worden gegevens niet meer verder door ons in gebruik genomen.

 

Suggesties, klachten, of complimenten

Alle feedback ontvangen we graag via info@fentertainment.nl